18.06.2021 Prawo pracy

Brexit – warunki dostępu brytyjskich pracowników do polskiego rynku pracy


W związku wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmianie uległy zasady zatrudniania Brytyjczyków. Wraz z końcem okresu przejściowego – czyli od 1 stycznia 2021 r. – obowiązują ich przepisy, które stosuje się do wszystkich cudzoziemców spoza UE. Jest jednak pewien wyjątek.

Warunki dostępu obywateli brytyjskich do rynku pracy państw członkowskich UE po brexicie zostały określone w Umowie z 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, potocznie zwanej Umową o wystąpieniu. W świetle jej postanowień zasady legalnego zatrudnienia Brytyjczyków zróżnicowano ze względu na zachowanie ciągłości korzystania z prawa pobytu przed końcem okresu przejściowego oraz po jego upływie. Krótko mówiąc chodzi o to,  czy przebywali legalnie w Polsce przed 31 grudnia 2020 r., a także czy pozostali w Polsce po tej dacie.

Brytyjczycy, którzy przebywali w Polsce przed brexitem

Obywatele brytyjscy, którzy przebywali na terenie Polski przed 31 grudnia 2020 r. oraz korzystali z prawa pobytu również po tej dacie zachowują swoje prawo do pobytu. Osoby takie nazwane zostały beneficjentami Umowy o wystąpieniu. Z zachowaniem prawa pobytu wiąże się dodatkowo stosowanie do takich osób swobody przepływu pracowników, która obowiązuje obywateli państw członkowskich UE, co jest równoznaczne z brakiem obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że beneficjenci Umowy o wystąpieniu pomimo zachowania prawa do pobytu w Polsce powinni wymienić dokumenty stanowiące potwierdzenie statusu ich pobytu, gdyż z dniem 31 grudnia 2021 r. swą ważność stracą karty stałego pobytu obywatela UE i zaświadczenia o rejestracji pobytu obywatela UE używane dotychczas przez obywateli Wielkiej Brytanii.

Zobacz także: Praca zdalna w Kodeksie pracy – co się zmieni?

Brytyjczycy bez prawa pobytu w Polsce

Obywatele brytyjscy, którzy nie posiadali prawa pobytu w Polsce przed 31 grudnia 2020 r. są traktowani jako obywatele państwa trzeciego. Na mocy rozporządzenia 2018/1806 Brytyjczycy korzystają z ruchu bezwizowego na terenie strefy Schengen na zasadach takich jak obywatele USA bądź Japonii. Niemniej w zakresie legalizacji zatrudnienia nie przewidziano żadnych odstępstw – pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela brytyjskiego będzie zobowiązany do zdobycia dla niego zezwolenia na pracę.

Zgodnie z przepisami regulującymi legalizację zatrudnienia obywateli państw trzecich w Polsce, przed uzyskaniem zezwolenia na pracę dla obywatela brytyjskiego pracodawca będzie musiał przeprowadzić test rynku pracy. Oznacza to konieczność uzyskania od starosty potwierdzenia, że pracy, którą chce powierzyć Brytyjczykowi, nie może wykonywać bezrobotny obywatel Polski lub innego kraju UE zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy.

Polski pracodawca, chcąc zatrudnić pracownika z Wielkiej Brytanii powinien wziąć pod uwagę czas trwania procesu uzyskania zezwolenia na pracę dla osoby z państwa trzeciego – wszystkie formalności zajmują kilka miesięcy, niemożliwe jest więc zatrudnienie takiej osoby niezwłocznie. Z tego powodu proces zatrudnienia obywatela brytyjskiego powinien zostać rozpoczęty w odpowiednim wyprzedzeniem.

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa