28.02.2024 Własność intelektualna

PFR żąda zwrotu subwencji z Tarczy Finansowej MŚP


Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozlicza subwencje dla małych i średnich firm przyznane w związku z pandemią COVID-19. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której PFR podejmuje próby odzyskania środków wydatkowanych w ramach Tarczy Finansowej dla MSP. Część przedsiębiorców, którzy korzystali ze wsparcia w ramach Tarczy MSP otrzymała już wezwania do zwrotu środków.

Wezwania PFR do zwrotu subwencji – kogo dotyczą?

PFR coraz częściej, nawet wiele miesięcy po rozliczeniu subwencji, kieruje do przedsiębiorców przedsądowe wezwania do zwrotu całości uzyskanej subwencji. W uzasadnieniu często pada stwierdzenie, że w oświadczeniach przedsiębiorców znalazły się nieprawidłowości, choć nie zawsze tak jest. Obecnie szacuje się, że wezwania do zwrotu otrzymać mogło lub wkrótce otrzyma nawet 300 tyś podmiotów będących beneficjentami subwencji PFR w ramach Tarcz Finansowych MSP.

Jak informuje PFR, wezwania do wyjaśnień lub zwrotu części lub całości pomocy, obejmują m.in.: beneficjentów, którzy:

  • wnioskując o wsparcie finansowe w ramach Programu 1.0, jako jednoosobowe działalności gospodarcze, wbrew spoczywającemu na nich obowiązkowi, nie uwzględnili powiązań zachodzących pomiędzy nimi a spółkami cywilnymi, które również zawnioskowały o wsparcie w ramach Programu 1.0, a w których te jednoosobowe działalności gospodarcze posiadają status wspólnika (około 500 podmiotów); 
  • zawnioskowali o wsparcie w ramach Programu 1.0 pomimo posiadania statusu dużego przedsiębiorcy w świetle warunków programowych Tarczy Finansowej 1.0 z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności lub/i strukturę właścicielską – w sytuacji, gdy wsparcie w ramach Programu 1.0 było przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP (około 300 podmiotów);
  • po dniu otrzymania subwencji finansowej dokonali korekty przychodów ze sprzedaży (obrotów) według stanu na (i) miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do spadku przychodów (obrotów)3, (ii) miesiąc porównywany względem Miesiąca Referencyjnego (w zależności od wyboru beneficjenta – miesiąc kalendarzowy odpowiadający Miesiącowi Referencyjnemu w roku poprzednim albo miesiąc poprzedzający Miesiąc Referencyjny) albo (ii) rok 2019 (wartość obrotu za rok 2019 była podstawą do wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla MŚP) – korekty dokonane na wyżej wskazane daty mogły wpływać na (i) błędne zaszeregowanie beneficjenta do pułapu spadku przychodów, od którego uzależniona była wysokość subwencji finansowej lub (ii) przyznanie wsparcia w zawyżonej wysokości w związku ze zmniejszeniem się kwoty bazowej do jej wyliczenia, tj. obrotu za rok 2019 (około 2700 podmiotów);
  • po dniu otrzymania subwencji finansowej dokonali korekty w zakresie liczby pracowników według stanu na: (i) koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (liczba pracowników na ten dzień stanowiła element składowy do wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorców) lub (ii) na koniec roku 2019 – warunkiem udziału w Programie 1.0 było zatrudnianie pracowników na koniec 2019 r. (około 1000 beneficjentów).

W części przypadków PFR wystąpił już z powództwem na drogę sądową w celu odzyskania przyznanych środków w całości wraz z odsetkami. W sprawie nieprawidłowości rozliczania subwencji przez PFR interwał Rzecznik MŚP. Rzecznik argumentuje, że PFR brać pod uwagę cel rządowych programów, a była nim m.in. stabilizacja finansowa przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy. Rzecznik MŚP podkreśla także, że nie powinno dojść do sytuacji, w której zarzuca się przedsiębiorcom podawanie nieprawdziwych danych gdy wynika to z nieprecyzyjnych regulaminów lub ich modyfikowania już w trakcie obowiązywania programów.

Wezwania PFR – dowiedz się jak możemy pomóc

Jak już wspomnieliśmy wezwania dotyczą sporej części beneficjentów, a PFR coraz częściej występuje z powództwem na drogę sądową w celu odzyskania przyznanych środków w całości wraz z odsetkami. Oferujemy więc Państwu kompleksową pomoc obejmującą zarówno wsparcie w zakresie obrony przed roszczeniami, jak i wsparcie w zakresie reprezentacji w postepowaniach sądowych.

Jeżeli Państwa organizacja otrzymała już wezwanie do zapłaty albo pozew z PFR pomożemy Państwu w analizie tematu lub przygotowaniu obrony bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach.

Wezwania PFR – sprawdź, jak możemy pomóc!


Grzegorz Witczak Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa