Aktualności

Sporo zmian w umowach zlecenia

06.02.2017

Od dnia 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Istotną zmianą jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku wynosi 13 zł brutto.

Poza minimalną stawką godzinową przepisy wprowadzają obowiązek potwierdzania liczby godzin pracy osób wykonujących czynności na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.

Minimalna stawka godzinowa i obowiązek potwierdzania czynności nie dotyczy jednak wszystkich umów cywilnoprawnych wyłączone są umowy o dzieło i umowy agencyjne.

Znowelizowane przepisy przewidują obowiązek stosowania godzinowej stawki minimalnej i prowadzenia ewidencji godzin w przypadku umów: zlecenia na podstawie (art. 734 k.c.) oraz umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami i do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu ( art. 750 k.c.). Minimalne wynagrodzenie ma zatem zastosowanie zarówno do umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej,chyba że osoby te zatrudniają pracowników lub mają zawartą umowę ze zleceniobiorcą, jak i umów wykonywanych poza taką działalnością.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia na podstawie umowy: ryczałtowo, godzinowo, itd. Ponadto nie ma znaczenia czy wynagrodzenie zostanie ustalone w stawce dziennej, tygodniowej czy miesięcznej.

Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej ani przenieść tego prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Dodatkowo wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej powinna być dokonywana w formie pieniężnej, w regularnych odstępach czasu. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu.

Strony umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, są obowiązane do określenia w umowie sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi powinien przedłożyć informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia bądź świadczenia usług (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej), w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie takiej umowy, powinni potwierdzić przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi (w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej) sposób potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.Chodzi tutaj o: umowę lub jej potwierdzenie w przypadku umowy ustnej, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie przedstawione przez zleceniobiorcę zgodnie z art. 740 k.c., a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.

W przypadku nieprzestrzegania przez podmiot, na rzecz którego są wykonywane czynności bądź świadczone usługi, obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje i tak wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wysokości tej stawki. Dodatkowo podmiot taki może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy grzywną w wysokości 1000 zł do 30 000 zł.

Autor:

Marta Walędziak-Skowrońska
Radca prawny

Kontakt:

Mateusz Brząkowski

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

 

TGC Corporate Lawyers®

 

 

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.