13.07.2023 Prawo pracy

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego


1 lipca 2023 r. w Polsce odwołano stan zagrożenia epidemicznego. Dla pracowników z zagranicy i zatrudniających ich firm oznacza to konieczność zweryfikowania i uregulowania wymaganych formalności dotyczących legalizacji pobytu i pracy w terminie do 31 lipca.

Ponowne uregulowanie pobytu i pracy cudzoziemców – czas do końca lipca

Po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli 31 lipca 2023 r. przestają obowiązywać udogodnienia dla pracodawców zatrudniających pracowników z zagranicy wynikające z tzw. specustaw covidowych.

Przypomnijmy, iż na mocy przepisów covidowych, pracownicy z zagranicy korzystali w czasie pandemii z możliwości automatycznego przedłużenia ważności zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce. Jednak wraz z odwołaniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, konieczne stało się wystąpienie o nowe dokumenty przez osoby, które posiadają dokumenty wydane lub z ważnością przedłużoną na podstawie przepisów covidowych.

Wystąpić o przedłużenie ważności zezwoleń na pracę i pobyt w Polsce należy najpóźniej w ostatnim dniu okresu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a więc nie później niż do 31 lipca 2023 r.

Wyjątek stanowią obywatele Ukrainy, których pobyt został uregulowany po 24 lutego 2022 r. na mocy tzw. specustawy wojennej, w ich przypadku bowiem odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nie wpływa na ważność wydanych dokumentów.

Ponadto, jeżeli w czasie pandemii cudzoziemiec wykonywał pracę na innych warunkach, niż te określone w dokumentach, teraz po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego należy ponownie zweryfikować warunki zatrudnienia tych pracowników i jeśli wystąpi taka konieczność dokonać zmian w zezwoleniu lub wystąpić o nowy dokument uwzględniający zmienione warunki pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców po 31 lipca 2023 – obowiązki pracodawcy

Podsumowując, pracodawcy w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego powinni w terminie do 31 lipca przeprowadzić audyt dokumentów potwierdzających legalność pobytu i pracy zatrudnionych w firmie cudzoziemców oraz warunków na jakich są zatrudnieni. Następnie jeśli to konieczne należy złożyć odpowiednie wnioski o wydanie nowych dokumentów, gdyż w przeciwnym przypadku osoby, które nie dopełnią wymaganych formalności traktowane będą jako osoby, które na terytorium Polski przebywają nielegalnie.

Potrzebujesz pomocy? Nasi eksperci oferują kompleksowe wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających pracowników z Unii Europejskiej i spoza UE.

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Katarzyna Zarzycka Konsultant ds. Cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa