1.09.2016 Prawo pracy

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 września 2016 r.


W dniu 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 910). Zgodnie z nowelizacją przed dopuszczeniem pracownika do pracy każdy pracodawca, jak i pracownik, jest zobowiązany do zawarcia umowy o pracę na piśmie albo przynajmniej pisemnego potwierdzenia jej warunków.

Niedochowanie tego przepisu przez pracodawcę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy za brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawcy grozi kara grzywny (od 1.000 zł do 30.000 zł).

Celem wprowadzenia tej nowelizacji jest ułatwienie inspektorom pracy udowodnienia pracodawcom podczas dokonywania kontroli tzw. nielegalnego zatrudnienia, polegającego na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków. Jest też udogodnieniem weryfikacji podczas czynności kontrolnych czy pracownik został zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Do tej pory, jeśli inspektor wykrył brak umowy o pracę na piśmie, pracodawcy mogli usprawiedliwiać się tym, że potwierdzenie warunków umowy zostanie dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Teraz natomiast dokument potwierdzający zatrudnienie na podstawie umowy o pracę strony muszą posiadać przed dopuszczeniem pracownika do pracy i pracodawca nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie posiada tego dokumentu, ponieważ pracownik jest zatrudniony u niego dopiero pierwszy dzień.
Dodatkowo warto wspomnieć, że zgodnie z brzmieniem nowego art. 104³ § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy (wcześniej był zapis o konieczności zaznajomienia z regulaminem pracy przed rozpoczęciem pracy przez pracownika).

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa