9.02.2017 Prawo pracy

Zmiany w rozliczeniach z ZUS


Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie miał swoje indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na które będzie przekazywał bieżące wpłaty.

Wynika to z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek – na to konto będzie dokonywana jedna wpłata na wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest ZUS.

Zmienią się także zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości do ZUS. Jeśli przedsiębiorca będzie miał zaległości w płatnościach do Funduszu, bieżąca wpłata zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na pokrycie długu, a nie na aktualną składkę. Projektowane rozwiązanie wpłynie więc w zasadniczy sposób na zmianę struktury zadłużenia z tytułu składek pobieranych przez ZUS, za sprawą rozliczenia bieżących wpływów na najstarsze należności. W praktyce spowoduje to brak przedawnienia zaległych składek.

Autor:

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa