Monitoring należności dla firm


Monitoring należności dla firm

Przeterminowane należności to problem dużej częsci firm działających na polskim rynku. 8 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która ma  na celu przyśpieszenie postępowań wobec dłużników posiadających przeterminowane należności w wysokości minimum 2 mln złotych.

Jak efektywnie przeciwdziałać opóźnieniom w regulowaniu należności przez kontrahentów?

Skuteczna weryfikacja kontrahentów oraz  monitoring należności pozwala na wczesnym etapie zidentyfikować sytuacje, które mogą prowadzić do nieterminowego regulowania zobowiązań przez partnera handlowego. W eliminowaniu potencjalnych zatorów płatniczych pomogą także odpowiednio sformuowane zapisy w umowie i warunkach płatności.

W przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach niezwykle istotne jest prowadzenie procesu windykacyjnego w taki sposób, aby w jak najkrótszym czasie odzyskać należności, ale jednocześnie zachować dobre relacje z kontrahentem.

Kluczowe etapy zarządzania wierzytelnościami:

 1. Optymalizacja procesu weryfikacji kontrahentów
 2. Weryfikacja umów i warunków współpracy z partnerami handlowymi
 3. Monitoring należności i bieżące identyfikowanie potencjalnych opóźnień w płatności
 4. Działania windykacyjne – przypomnienie o terminie płatności, wezwanie do zapłaty
 5. Windykacja sądowa

Zewnętrzny monitoring należności – najważniejsze korzyści

 • Odzyskanie przeterminowanych należności i uwolnienie zamrożonych środków
 • Kontrola nad bieżącymi należnościami i eliminacja potencjalnych opóźnień bez ryzyka pogorszenia relacji z klientem (windykacji nie prowadzi dział sprzedaży ani obsługi klienta)
 • Eliminacja niesolidnych zachowań płatniczych
 • Wczesne ostrzeganie – minimalizacja ryzyka nieuczciwych kontrahentów

Zakres wsparcia

Monitoring należności

 • Weryfikacja terminowości płatności za faktury i identyfikacja nierzetelnych kontrahentów
 • Monitoring kontrahentów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, e-KRS oraz Rejestrze Zadłużonych pod kątem informacji o postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub innego rodzaju zagrożeniach płynności

Windykacja należności

Kontakt z kontrahentami nieterminowo regulującymi należności:

 • Kontakt mailowy
 • Wezwanie do zapłaty
 • Kontakt telefoniczny
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wsparcie w zakresie weryfikacji kontrahentów

 • Audyt obecnej procedury weryfikacji kontrahentów i wskazanie potencjalnych usprawnień
 • Weryfikacja umów handlowych i warunków płatności z rekomendacją zmian zapisów

Windykacja sądowa

 • Przygotowanie pozwu sądowego
 • Reprezentowanie klienta w sądzie

Monitoring należności dla firm – sprawdź, jak możemy pomóc:

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa