Aktualności

Nowelizacja ustawy o KRS - najważniejsze zmiany

14.03.2018

NOWELIZACJA USTAWY O KRS - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Z dniem 15 marca 2018 wchodzi w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw dalej zwana „Nowelizacja” stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169 z 30.06.2017). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 • Na mocy nowelizacji polski KRS wejdzie w skład zintegrowanego europejskiego systemu rejestrów spółek. Utworzony zostanie system integracji rejestrów. W jego ramach będzie możliwe uzyskiwanie bezpłatnie – za pomocą systemu teleinformatycznego – następujących danych:
  1. informacji o wykreśleniu podmiotów z rejestru;
  2. listy dokumentów spółek - m.in. aktów założycielskich/umów/statutów spółek, sprawozdań finansowych, uchwał o zmianie wysokości kapitału zakładowego i powołaniu członków organów spółek;
  3. kopii dokumentów, złożonych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
 • Akta rejestrowe prowadzone będą również dla podmiotów, co do których nie doszło do skutecznej rejestracji z powodu prawomocnego zwrotu, odrzucenia lub oddalenia wniosku.
 • Udostępnianie akt KRS do przeglądania w siedzibie sądu będzie się odbywało wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Przeglądanie akt będzie mogło się również odbywać za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
 • W aktach podmiotów podlegających wpisowi do KRS prowadzone będą oddzielne zbiory dokumentów dotyczących dokumentów finansowych – utworzone zostanie tzw. repozytorium dokumentów finansowych.

Dokumenty finansowe (roczne sprawozdania finansowe bądź oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego) będą obowiązkowo składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba składająca oświadczenie będzie obowiązana opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ustawa stanowi o składaniu tych dokumentów przez osoby reprezentujące spółkę jako członek organu, wspólnik uprawniony do reprezentacji, syndyk lub likwidator, przy czym nie powinno ulegać wątpliwości, że może tego dokonać również pełnomocnik. Z uwagi jednak na fakt, że wnioski będą składane za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, tak pełnomocnicy, jak i sami reprezentanci podmiotów składających dokumenty finansowe, będą zobowiązani uzyskać konto w tym systemie.

 • Jeżeli osoba upoważniona do reprezentacji spółki będzie mieć miejsce zamieszkania poza terytorium Unii, to po stronie takiej osoby istnieć będzie obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń w Polsce.
 • Utworzone zostanie repozytorium aktów notarialnych, w którym będą składane przez notariuszy akty notarialne stanowiące podstawę wpisu do KRS.  W przypadku umieszczenie aktu w repozytorium, wnioskodawca we wniosku do KRS podaje jedynie dane o pozycji takiego aktu w repozytorium Przepisy o repozytorium aktów notarialnych wejdą w życie dopiero 1 marca 2020 r.
 • Z momentem, gdy zostanie utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (tj. 1 lutego 2019 r.), KRS będzie automatycznie otrzymywał dane o otwarciu i zakończeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Postępowanie przymuszające będzie również obejmowało możliwość sądu do wezwania obowiązanych do powołania organu (czyli np. wspólników spółki) do dokonania tej czynności pod rygorem grzywny.

 

Zespół TGC Corporate Lawyers

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.