21.12.2023 Prawo spółek

Doręczenia elektroniczne: przesunięcie terminów


Data wejścia w życie obowiązkowych e-doręczeń została ponownie przesunięta. Dnia 19 grudnia br. weszła w życie podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych.

E-doręczenia – najwcześniej od 24 października 2024 r.

Zgodnie z nowelizacją, obowiązek posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych ma zostać wprowadzony nie wcześniej niż 1 października 2024 roku. Nowy termin został określony w komunikacie ministra cyfryzacji, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r.

E-doręczenia: Jakich instytucji dotyczy zmiana terminu?

E-doręczenia mają służyć za odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych nowe rozwiązanie skierowane jest m.in. do przedsiębiorców, osób wykonujących zawody zaufania publicznego, samorządów oraz organów publicznych, a wdrożenie obowiązkowych e-doręczeń ma się odbywać etapami.

Jak wspominano powyżej, obowiązek posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych ma zostać wprowadzony nie wcześniej niż 1 października 2024 roku. Na liście podmiotów, których dotyczy ta zmiana terminu znajdują się:

 • spółki wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego od 1 października 2024 roku,
 • adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze,
 • ZUS i KRUS,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • Polska Akademia Nauk,
 • państwowe instytucje kultury,
 • organy administracji rządowej, organy władzy publicznej i kontroli państwowej,
 • inne państwowe i samorządowe osoby prawne.

Zgodnie z nowym harmonogramem, obowiązek wdrożenia doręczeń elektronicznych od 1 stycznia 2025 roku obejmie:

 • spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 1 października 2024 roku,
 • pozostałe podmioty publiczne,
 • podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG.

Zmiana dla doręczeń elektronicznych: z czego wynika?

Projekt poselski uzasadniony był niedostatecznym przygotowaniem przez operatora – Pocztę Polską, systemu teleinformatycznego do wykonywania zadań ustawowych w sposób niezakłócony.

Przypomnijmy, iż pierwotnie termin dla e-doręczeń wyznaczony był na 10 grudnia 2023 r. Jednakże, ze względu na uwagi i postulaty środowisk prawniczych i samorządowych minister cyfryzacji poinformował o przesunięciu terminu wejścia w życie I etapu wdrożenia e-Doręczeń z 10 grudnia 2023 r. na 30 grudnia 2023 r.

Następnie w komunikacie z 21 grudnia 2023 r. minister cyfryzacji określił nowy termin – 1 października 2024 r.

E-doręczenia: wsparcie kancelarii

Bez względu na przesunięcie ostatecznego terminu, utworzenie adresu oraz założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych jest już dla spółek dostępne. Od momentu aktywacji skrzynki cała korespondencja urzędowa powinna być wysyłana na adres do e-doręczeń.

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców przy założeniu i aktywacji skrzynki do e-doręczeń.

Zapraszamy do kontaktu.

E-doręczenia: Sprawdź, jak możemy pomóc!


Anna Szczerba Dyrektor Departamentu Prawa Spółek i Sekretariatu Korporacyjnego
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa