Rozporządzenie eIDAS2 już obowiązuje. Korzyści dla biznesu i gospodarki
20.02.2024 Prawo spółek

E-doręczenia: aktualne terminy oraz plusy i minusy wdrożenia


Minister Cyfryzacji pod koniec grudnia 2023 r. zdecydował o kolejnym przesunięciu terminu wdrożenia e-doręczeń, m.in. dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Zasady działania rozwiązania postały te same. Do kiedy poszczególne podmioty mają czas na przejście na e-doręczenia? 

E-doręczenia – nowy harmonogram wdrożeń

Daty wprowadzenia obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych, przekładane były wielokrotnie.

Poniżej prezentujemy aktualny harmonogram wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów niepublicznych i podmiotów publicznych.

E-DORĘCZENIA – PODMIOTY NIEPUBLICZNE
Data wejścia w życie obowiązku
stosowania e-doręczeń
Zakres podmiotów
objętych obowiązkiem
1 października 2024 r. Nowy termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. (wcześniej termin planowano na 30 grudnia 2023 r.)Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza. Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 października 2024 r.  (art. 9 ust. 1 pkt 1–8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy).
1 stycznia 2025 r.Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 1 października 2024 r. (art. 151 ust. 1 ustawy).
1 stycznia 2025 r.Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)
(art. 152 ust. 1 ustawy).
1 lipca 2025 r.  Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – jeśli dokonały zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy).
1 października 2026 r.Podmioty niepubliczne wpisane do CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy).
E-DORĘCZENIA – PODMIOTY PUBLICZNE
Data wejścia w życie obowiązku
stosowania e-doręczeń
Zakres podmiotów
objętych obowiązkiem
1 października 2024 r. Nowy termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. (wcześniej termin planowano na 30 grudnia 2023 r.)Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy). Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy). Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy). Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy). Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy). Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).
1 stycznia 2025 r.Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy).
1 października 2029 r.Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy). Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy).

E-doręczenia w spółkach: wady i zalety nowego rozwiązania

E-doręczenia stanowią elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, ale od znanego nam wszystkim rozwiązania odróżnia je szereg zalet, do których należą m.in.:

  • szybkość komunikowania się,
  • możliwość zarządzania dokumentami w formie elektronicznej,
  • bezpieczeństwo,
  • wysyłanie i odbieranie korespondencji z dowolnego miejsca i o dowolnej porze,
  • oszczędność czasu i pieniędzy.

E-doręczenia mają też wady. Jedną z nich jest obowiązek stosowania tej formy komunikacji od ściśle określonego terminu. Wiąże się to także z koniecznością założenia adresu do doręczeń elektronicznych.

Adres do e-doręczeń jest przypisany do danego użytkownika/administratora skrzynki. We wniosku o nadanie adresu do doręczeń elektronicznych wskazać można więcej niż jednego administratora. Należy pamiętać, że tylko administratorzy mogą aktywować adres i zarządzać skrzynką.

Skrzynka docelowo zastąpić ma korespondencję przez ePUAP, ale nie nastąpi to od razu. Wiele podmiotów przez pewien czas będzie musiało jednocześnie zarządzać różnymi formami korespondencji. Część podmiotów publicznych, jak sądy czy jednostki samorządu terytorialnego, będzie obowiązana do przejścia na e-doręczenia dopiero w 2029 r. Ponadto, urzędy i inne podmioty publiczne mogą wysyłać dokumenty w tzw. usłudze hybrydowej.

E-doręczenia: jak możemy pomóc?

Wsparcie kancelarii TGC Corporate Lawyers obejmuje m.in. pomoc dla przedsiębiorców przy zakładaniu i aktywowaniu skrzynki do e-doręczeń. Bez względu na przesunięcie ostatecznego terminu, spółki mogą już składać wnioski o utworzenie adresu oraz założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych.

E-doręczenia: Sprawdź, jak możemy pomóc!


Anna Szczerba Dyrektor Departamentu Prawa Spółek i Sekretariatu Korporacyjnego
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa