Aktualności

Planowane zmiany w procedurze cywilnej - część druga

10.06.2019

W niniejszym newsletterze prezentujemy drugą część podstawowych informacji dotyczących najważniejszych planowanych zmian w procedurze cywilnej, do których należą:

Posiedzenia przygotowawcze

Wprowadzenie obligatoryjnego posiedzenia przygotowawczego z udziałem stron ma mieć na celu wyjaśnienie i ustalenie istoty sporu i umożliwienie rozwiązania sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Ustalać będzie się na nim przedmiot sporu oraz wyjaśniać stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. Na tym etapie przewodniczący będzie skłaniał strony do pojednania oraz ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności w drodze mediacji. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda, sąd umorzy postępowanie rozstrzygając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Plan rozprawy

Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu na posiedzeniu przygotowawczym, projekt zakłada, iż następnym krokiem będzie sporządzenie „planu rozprawy”  tj. planu postępowania, który zawierać będzie planowany harmonogram rozpraw, planowane i dopuszczone przez sąd  wnioski dowodowe stron, termin zamknięcia rozprawy i/lub ogłoszenia wyroku. Posiedzenie przygotowawcze zastąpić ma tym samym obecne jednostkowe postanowienia dowodowe wydawane przez sąd sukcesywnie w trakcie postępowania.

Pisemna forma zeznań i wysłuchania stron

Projekt zakłada dopuszczenie możliwość składania zeznań na piśmie - a świadek składać będzie przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Ponadto wysłuchanie stron lub innych osób może się odbyć również poprzez wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w piśmie procesowym lub za pomocą środków komunikowania się na odległość.

ludzie-biznes-tgc-corporate-lawyers

Zobacz też pierwszą część newslettera: Najistotniejsze zagadnienia projektu zmian w procedurze cywilnej

 

Szybsze wydawanie orzeczeń

Regułą postępowania cywilnego ma być tylko jedna rozprawa, która przygotowana ma zostać w taki sposób i tak ma koncentrować materiał dowodowy aby można było rozstrzygnąć sprawę na pierwszym posiedzeniu. Większą liczbę rozpraw sąd będzie mógł wyznaczyć w przypadku konieczności przeprowadzenia dowodów, których nie można byłoby przeprowadzić na pierwszej rozprawie. Jeśli wydanie orzeczenia nie będzie możliwe na pierwszej rozprawie z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów, wówczas posiedzenia powinny się odbywać w kolejnych dniach, a gdy nie będzie to możliwe, tak, aby upływ czasu pomiędzy posiedzeniami nie był nadmierny. Samo natomiast ogłoszenie orzeczenia powinno nastąpić na posiedzenia na którym zamknięto rozprawę.

Zwięzłe uzasadnienie wyroku

Zgodnie z projektem, uzasadnienie wyroku zawierać będzie wskazanie podstawy faktycznej i wyjaśnienie podstawy prawnej. Uzasadnienie wyroku ma być sporządzane w sposób zwięzły. Strona wnosząca o uzasadnienie będzie zobligowana do określenia jego zakresu, tj. czy uzasadnienie orzeczenia ma dotyczyć całego rozstrzygnięcia czy też wyłącznie określonej jego części.

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Projekt przywraca postępowanie w sprawach gospodarczych, jednak w zmienionej formie. Obydwie strony tego postępowania zobligowane będą do podania w pierwszym piśmie swoich adresów poczty elektronicznej bądź do złożenia oświadczenia o braku takiego adresu. Czynności sądu powinny zmierzać do tego, aby rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wniesienia odpowiedzi na pozew. W projekcie dodano, w ramach tego postępowania, również możliwość zawarcia przez strony postępowania  umowy dowodowej zgodnie z którą strony mogą umówić się o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu. Umowa taka nie może jednak zostać zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Sąd nie będzie miał możliwości dopuszczenia z urzędu dowodu wyłączonego umową dowodową. Czynności stron w postaci oświadczeń woli lub wiedzy powinny, co do zasady, zostać wykazane w drodze dowodu z dokumentu. Dowód z zeznań świadka mógłby zostać dopuszczony jedynie gdy pozostały niewyjaśnione okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Projekt przewiduje jednak, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, będzie mógł wnieść o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Inne proponowane zmiany

Wśród innych proponowanych zmian pojawić się ma również m. in. możliwość samodzielnego nagrywania przebiegu rozpraw przez strony i uczestników za pomocą własnego urządzenia rejestrującego dźwięk.

 

Autor:
Sylwia Składzień

Associate
TGC Corporate Lawyers

 

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w zakresie spraw związanych z postępowaniami spornymi i arbitrażowymi..

sprawdź_tgc

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.