21.11.2019 Obsługa prawna firm

Aktualizacja PKD w KRS – tylko do 1 grudnia 2019 r.


1 grudnia 2019 roku mija ostateczny termin na uaktualnienie PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Firmy, które nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną.

PKD – maksymalnie 10 pozycji

Zgodnie ze zmianą ustawy o KRS, która weszła w życie 1 grudnia 2014 roku, wszyscy przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek ujawnienia w rejestrze  nie więcej niż dziesięciu pozycji przedmiotu działalności, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Zmniejszenie ilości kodów PKD, wpisanych do rejestru nie oznacza, że przedmiot działalności Spółki w rzeczywistości ulegnie zmianie. Obowiązek zmiany danych w rejestrze wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wpisywało do rejestru wszystkie możliwe rodzaje działalności, nie zaś tylko te, które faktycznie są wykonywane przez dany podmiot.

Zobacz także: Sekretariat korporacyjny

Sankcje za brak aktualizacji PKD

Jeżeli podmiot wpisany do KRS nie wypełni tego obowiązku, sąd rejestrowy będzie uprawniony do wszczęcia postępowania przymuszającego. W przypadku braku aktualizacji przedmiotu działalności pomimo wezwania sądu, na spółkę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 15.000 złotych. Nieuiszczenie grzywny może skutkować jej zmianą przez sąd na karę aresztu dla osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu – członków zarządu czy wspólników uprawnionym do reprezentacji spółki.

Autorka:

Anna Dzieciątkowska
Dyrektor
TGC Corporate Lawyers

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa