8.04.2020 Prawo gospodarcze

Koronawirus: projekt specustawy o wsparciu realizacji programów operacyjnych UE


Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej niezbędne rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców korzystających z programów operacyjnych UE. Nowe przepisy mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.

Specustawa o wsparciu programów operacyjnych – wsparcie dla firm korzystających z funduszy UE

Uchwalona przez Sejm 3 kwietnia 2020 r. ustawa przewiduje zapewnienie odpowiednich mechanizmów mających na celu wsparcie firm będących beneficjentami funduszy unijnych. Przyjęte rozwiązania umożliwią zniwelowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na realizację i wdrażanie programów operacyjnych UE. Zmiany obejmują następujące sposoby wsparcia przedsiębiorców:

  • możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
  • możliwość określenia przez właściwą instytucję przeprowadzającą konkurs nowego terminu składania wniosków w konkursach,
  • możliwość wydłużenia terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach,
  • brak skutków prawnych związanych z uchybieniem terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie z powodu wystąpienia COVID-19, jeżeli opóźnienie nie przekroczyło 14 dni,
  • wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów,
  • możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań na wniosek zobowiązanego,
  • brak zwrotu środków przez beneficjenta na skutek wystąpienia COVID-19nie będzie powodować wykluczenia z możliwości otrzymania funduszy w kolejnych programach UE,
  • możliwość przedłużenia przez właściwą instytucję terminu na wniesienie protestu,
  • możliwość wstrzymania kontroli oraz audytów, chyba że możliwe jest ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej.

 Zobacz także: Koronawirus: projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, a szczegółowe przepisy obowiązywać mają z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku. Oznacza to, że nowe przepisy znajdą zastosowanie także do funduszy podlegających ponownemu użyciu z programów perspektywy 2007–2013.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa