8.06.2022 Prawo pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy – czy pracodawca sprawdzi trzeźwość pracowników?


24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej przepisy Kodeksu pracy. W projektowanej ustawie obok uregulowania home office ustawodawca przewidział również inne ważne dla pracodawców rozwiązanie. Jest nim możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników.

Przepisy dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracowników to odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców, którzy od dawna apelowali o wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania do Kodeksu pracy. Niedopuszczenie pracownika będącego pod wpływem alkoholu bądź środków działających podobnie, w tym narkotyków, będzie w myśl projektowanych przepisów obowiązkiem pracodawcy. Co jeszcze się zmieni?

Najważniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu przewidują, iż:

  • pracodawca będzie mógł skontrolować trzeźwość pracowników, ale tylko w sytuacji, w której będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia,
  • pracodawca w sytuacji stwierdzenia w organizmie pracownika obecności alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy takiego pracownika,
  • oprócz pracodawcy badanie stanu trzeźwości pracownika będzie mogła przeprowadzać również Policja.

Zobacz także: Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Jakie zmiany czekają pracodawców?

Nowe przepisy dotyczące kontrolowania stanu trzeźwości pracowników mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w pracy, tym samym zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy. Pojawiają się jednak wątpliwości czy przepisy te będą wystarczające i zaczną dobrze funkcjonować. Uprawnienia pracodawcy w zakresie możliwości badania trzeźwości są bowiem dość ograniczone, a warto też zauważyć, iż niektóre substancje działające podobnie do narkotyków są niekiedy składnikiem leków przepisywanych na receptę. Dlatego już teraz pojawią się postulaty o doprecyzowanie niektórych zapisów projektowanej ustawy.

Projekt zmian w Kodeksie pracy wkrótce trafi do Sejmu i dalszych prac parlamentarnych. Projektowana ustawa ma według obecnego założenia wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów o pracy zdalnej, które mają zacząć obowiązywać po 3 miesiącach od odwoływania stanu epidemii.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa