24.02.2022 Upadłość i restrukturyzacja

Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym od lipca 2022 r.


Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Nowe przepisy, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (tzw. dyrektywa drugiej szansy), mają ułatwić kontynuowanie działalności firmy pomimo jej trudnej sytuacji.

Szybsze i sprawniejsze postępowania restrukturyzacyjne

Z uwagi na fakt, że Polska skorzystała z możliwości opóźnienia implementacji przepisów dyrektywy drugiej szansy wprowadzenie nowych przepisów ma nastąpić do 17 lipca 2022 r. Głównym celem planowanych zmian legislacyjnych jest ochrona przedsiębiorstw przed upadłością i ratowanie miejsc pracy.

W ostatnim czasie sytuację przedsiębiorców w kryzysie poprawiło wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR) w ramach Tarczy 4.0, które jednak z końcem listopada 2021 roku przestało funkcjonować. W jego miejsce dokonano gruntowych zmian postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) dostosowując je do regulacji wprowadzonych w związku z pandemią korona wirusa. Teraz w związku z koniecznością wprowadzenia dalszych zmian w celu implementacji dyrektywy drugiej szansy Ministerstwo proponuje kolejne zmiany, na podstawie których – jak informują urzędnicy – firmy mają zyskać jeszcze większe wsparcie w postaci szybszego i sprawniejszego postępowania przy jednoczesnym zachowaniu zasady zaufania do przedsiębiorcy.

Najważniejsze planowane zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym:

  • Przełamanie sprzeciwu wierzycieli – możliwość zatwierdzenia układu wbrew sprzeciwowi jednej z grup wierzycieli; po zmianach, jeśli jedna z grup będzie głosowała przeciw układowi, a pozostałe za, to sąd będzie mógł przyjąć układ biorąc pod uwagę wycenę przedsiębiorstwa, treść układu, interesy wszystkich wierzycieli i stanowisko dłużnika,
  • Weryfikacja wyceny – możliwość pozyskania przez sąd eksperckiej weryfikacji wyceny firmy, w sytuacji, gdy wierzyciele będą kwestionować plan restrukturyzacji,
  • Udział wierzycieli rzeczowych – zmieni się udział oraz pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo; wierzyciele rzeczowi, czyli zabezpieczeni np. hipoteką mają być obowiązkowo objęciu układem (w chwili obecnej uczestniczą w postępowaniu, jeżeli wyrażą na to zgodę),
  • Roczne wstrzymanie egzekucji – możliwość rocznego wstrzymania egzekucji w odniesieniu do wszystkich czterech ścieżek restrukturyzacji,
  • Poprawa sytuacji wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU) – ma zostać przywrócony zakaz spełniania w trakcie postępowania zobowiązań powstałych przed objęciem dłużnika ochroną przed egzekucją, czyli przed obwieszczeniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego.

Projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie, albowiem ich celem jest dążenie do zwiększenia skuteczności i przyspieszenia postępowania restrukturyzacyjnego. Obecnie projekt nowelizacji oczekuje na wpis do wykazu pracy Rady Ministrów.

Upadłość i restrukturyzacja – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa