24.02.2022 Prawo spółek

Webinar: AML z perspektywy compliance – jakie obowiązki musi spełnić przedsiębiorca?


Obowiązująca od 2018 r. ustawa AML nałożyła na przedsiębiorców szereg obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które zostały rozszerzone w ramach nowelizacji dostosowującej polskie ustawodawstwo do zapisów tzw. V dyrektywy unijnej.

Jakie obowiązki dla przedsiębiorców wynikają z ustawy AML i jakie szczególne procedury firmy zobowiązane są wdrożyć? Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers poprowadzili webinar „AML z perspektywy compliance”, w trakcie którego omówili najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy kwestie związane z wykonywaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Data webinaru: 10 marca 2022
Godzina: 11:00 – 12:00
Język: polski

Agenda webinaru

  • Ogólne założenia ustawy: cel wprowadzenia ustawy, zakres jej regulacji, podstawowe definicje zawarte w art. 2 ustawy AML, sankcje,
  • Instytucje obowiązane: definicja instytucji obowiązanych i ich obowiązki,
  • Beneficjenci rzeczywiści: definicja, rodzaje uprawnień,
  • Wpis do CRBR: jakie podmioty mają obowiązek dokonania wpisu, dane podlegające zgłoszeniu do CRBR,
  • Aktualizacja wpisów do CRBR: jak dokonać aktualizacji, ustawowe terminy, wpisy deklaratoryjne a konstytutywne w KRS i ich wpływ na aktualizacje w CRBR,
  • Nowelizacje ustawy AML: rozszerzenie definicji instytucji obowiązanych, nowe obowiązki, konieczność podania dodatkowych danych w CRBR, nowe sankcje,
  • Szczególne procedury kontroli niektórych inwestycji: zakres stosowania przepisów, podmioty podlegające ochronie, podstawowe definicje oraz kary pieniężne.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Aby obejrzeć nagranie z webinaru, należy się na niego zarejestrować.

Prelegenci:

Artur Rogozik
Partner, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Michał Frąckowiak
Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers

Karolina Piątek
Junior Associate
TGC Corporate Lawyers


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa