2.04.2020 Prawo pracy

Koronawirus – od 2 kwietnia dodatkowe wytyczne dla pracodawców


Od 2 kwietnia 2020 r., rząd wprowadził dodatkowe wytyczne dla pracodawców mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach pracy.

Pracodawcy zobowiązani są wprowadzić następujące środki bezpieczeństwa na terenie zakładów pracy:

  • stanowiska pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  • pracownicy muszą być wyposażeni w rękawiczki i zobowiązani do ich noszenia lub,
  • pracownikom należy udostępnić płyny dezynfekujące w miejscu pracy.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń, zwłaszcza niezapewnienia wymaganej 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy, może skutkować nałożeniem na pracodawcę sankcji obejmujących kary finansowe w wysokości do 30 000 zł za niezastosowanie się do nakazów wprowadzonych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla obcokrajowców

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa