20.10.2023 Prawo pracy

Państwowa Inspekcja Pracy – rośnie liczba skarg i kar nakładanych na pracodawców


W 2022 r. łączna wartość kar nałożonych przez PIP na pracodawców wyniosła ponad 19 mln złotych. Liczba skarg składanych przez pracowników do PIP także wzrosła. Czego dotyczą nieprawidłowości i jak firmy mogą im przeciwdziałać?

W 2022 r. liczba skarg składanych przez pracowników do PIP była o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Z raportu PIP wynika natomiast, że brak wypłaty pensji lub jej nieterminowa wypłata, nieprawidłowe rozliczenia wynagrodzenia za urlop, a także niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy były najczęstszymi przyczynami zgłaszania nieprawidłowości.

Warto pamiętać, że jest tylko kilka przypadków, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia. Dotyczy to nie tylko spraw związanych z ciężkim naruszeniem obowiązków czy popełnieniem przestępstwa w czasie pracy, ale także utratą uprawnień niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, np. prawa jazdy przez kierowcę. Umowę bez okresu wypowiedzenia można wypowiedzieć także w przypadku dłuższych nieobecności, zarówno z powodu choroby, jak i innych przyczyn – mówi Magdalena Wilkoszewska, Dyrektor Działu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers w wypowiedzi dla portalu FOCUS ON Business.

Prawo pracy – zapytaj o ofertę


Magdalena Wilkoszewska Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa