8.02.2023 Praca zdalna

Praca zdalna w Kodeksie pracy – nowelizacja ogłoszona w Dzienniku Ustaw


Nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca na stałe do przepisów prawa pracy pracę zdalną oraz umożliwiająca kontrolowanie trzeźwości pracowników, 6 lutego 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać i na jakie obowiązki muszą się przygotować pracodawcy?

Kontrola trzeźwości pracowników – przepisy już od 21 lutego 2023 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy, ogłoszona w Dzienniku Ustaw, wprowadza przepisy na mocy, których pracodawca będzie mógł wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę na obecność substancji podobnie działających.

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników i obecności w ich organizmach substancji działających podobnie do alkoholu wchodzą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu, czyli zaczną obowiązywać od 21 lutego 2023 r.

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników będzie możliwa, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Kontrola ma obejmować badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo zachodzić będzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu pracodawca nie dopuści takiego pracownika do pracy. Analogiczne przepisy obowiązywać będą w przypadku kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Dowiedz się więcej: Zmiany w aktach osobowych pracowników – nowe przepisy

Praca zdalna – nowe przepisy od 7 kwietnia

Kodeksowa praca zdalna to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W określonych przepisami ustawy przypadkach praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy. Nowelizacja wprowadza ponadto pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Praca zdalna – nowe obowiązki dla pracodawców

Pracodawcy w związku z wdrożeniem nowych przepisów zobligowani będą m.in.:

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty z tym związane,
  • pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Ponadto, pracodawca będzie musiał określić zasady wykonywania pracy zdalnej. Zasady te określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, lub w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej, w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.

Dodatkowo, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownikowi należy przedłożyć do zapoznania się ocenę ryzyka zawodowego oraz informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Pracownik zobligowany jest natomiast potwierdzić w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej, że zapoznał się z przygotowanymi przez pracodawcę dokumentami.

Praca zdalna – jak możemy pomóc?

Przygotuj się na nadchodzące zmiany w przepisach. Nasi eksperci zapewnią wsparcie prawne przy wdrażaniu pracy zdalnej w organizacji. Pomożemy opracować wewnętrzną dokumentację uwzględniającą zasady pokrywania przez pracodawców kosztów pracowników powstałych w związku z pracą zdalną, takich jak:

  • Regulamin pracy zdalnej wraz z wzorami oświadczeń pracowników
  • Wzór polecenia pracy zdalnej
  • Wzór indywidualnego porozumienia wykonywania pracy zdalnej

Pobierz broszurę: Praca zdalna
– wsparcie przy wdrożeniu nowych przepisów

Praca zdalna – sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie:


Magdalena Wilkoszewska Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa