7.08.2023 Prawo pracy

Przywileje dla pracujących ojców po 26 kwietnia 2023 r.


Od 26 kwietnia 2023 r. zaczął obowiązywać znowelizowany Kodeks pracy implementujący unijną dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, tzw. dyrektywa work life balance. Znowelizowane prawo pracy przewiduje wiele przywilejów dla rodziców małych dzieci. Co zmienia się jednak w sytuacji ojców, chcących opiekować się dzieckiem?

Wspomniana nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła wiele pro-rodzinnych rozwiązań dla pracowników, którzy są rodzicami lub opiekunami małych dzieci takie jak:

  1. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
  2. Bezpłatny urlop opiekuńczy (dowiedz się więcej)
  3. Zwolnienie z pracy w związku z siłą wyższą (dowiedz się więcej)
  4. Dodatkowe tygodnie urlopu rodzicielskiego
  5. Zasiłek macierzyński dla obojga rodziców
  6. Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu
  7. Możliwość złożenia wniosku o elastyczne warunki pracy (dowiedz się więcej)
  8. Zwiększenie ochrony przed zwolnieniem rodziców/opiekunów małych dzieci

Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojca po 26 kwietnia 2023 r.?

Wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców/opiekunów został wydłużony z 32 do 41 tygodni 41 tygodni (urodzenie jednego) oraz z 34 do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Wymiar ten uwzględnia dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, które ustawodawca przyznał obojgu rodzicom/opiekunom. Są one jednak nieprzenaszalne, tj. jeden rodzic nie może przenieść tych 9 tygodni na drugiego. 

Z urlopu może jednocześnie korzystać oboje rodziców dziecka, którzy mają status pracownika. Może on być udzielany jednorazowo lub w nie więcej niż 5 częściach. Można go wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Ile wynosi wymiar urlopu ojcowskiego?

Ojciec/opiekun wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Pracownik może go wykorzystać:

  • do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia lub
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Czy ojcu należy się zasiłek macierzyński?

W przypadku urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński wynoszący 100% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli ojciec/opiekun zdecyduje się na skorzystanie z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, to wówczas wynosi on 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Możliwość złożenia wniosku o elastyczne warunki pracy

Po wejściu w życie zmian w prawie pracy ojciec/opiekun dziecka do lat 8 może złożyć wiosek o elastyczne warunki pracy. Dzięki temu może dostosować organizację czasu pracy do swoich indywidualnych potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka. Pracownicy mają do wyboru pracę zdalną, skrócony tydzień pracy, ruchomy, przerywany lub zadaniowy czas pracy. Ponadto rodzice/opiekunowie będą musieli wyrazić zgodę na: nadgodziny lub pracę w porze nocnej, objęcie systemem przerywanego czasu pracy oraz delegacje.

Nowe przepisy pozwalają ojcom/opiekunom na aktywny udział w wychowywaniu dzieci oraz życiu rodzinnym. Ułatwiają również zachowanie work-life balance.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Magdalena Wilkoszewska Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa