11.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców

Relokacja biznesu z Ukrainy do Polski


W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie wiele działających tam firm stanęło przed koniecznością przeniesienia biznesu za granicę. Polska jest jedną z najczęściej wybieranych przez ukraińskich przedsiębiorców lokalizacji, także ze względu na wprowadzone właśnie ułatwienie legislacyjne.

Obecnie w Polsce działa 21 836 firm z kapitałem ukraińskim, a w 2022 roku, jeszcze przed atakiem militarnym Rosji na Ukrainę, zarejestrowano 100 kolejnych takich podmiotów. W obliczu aktualnej sytuacji liczba ta w najbliższym czasie na pewno się zwielokrotni.

Polski rząd i organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy mające na celu wspieranie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną oraz pomoc ukraińskim przedsiębiorcom w przenoszeniu ich firm do bezpiecznego schronienia – Polski.

Najważniejsze ułatwienia dla obywateli Ukrainy w Polsce

 • Ułatwienie legalizacji pobytu:
  • Możliwość podjęcia legalnej pracy dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym na okres 18 miesięcy pod warunkiem zalegalizowanego pobytu w Polsce.
  • Bezpłatny dostęp do systemu opieki zdrowotnej
  • Bezpłatna edukacja dla dzieci
 • Uproszczenie procedury zatrudniania osób z Ukrainy:
  • Możliwość zatrudnienia na podstawie oświadczenia powierzenia pracy
  • Przedłużanie okresów legalnego pobytu
  • Możliwość rejestracji w Urzędzie Pracy
  • Dostęp do szkoleń i doradztwa zawodowego

Zobacz także: Praca dla uchodźców z Ukrainy – minimum formalności

Założenie firmy w Polsce

Przedsiębiorcy z Ukrainy mają możliwość otworzenia w Polsce firmy lub oddziału. Najbardziej popularną formą prowadzenia biznesu w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Prosta procedura założenia spółki
  • Możliwość rejestracji spółki online
  • Minimalny kapitał zakładowy sp. z o.o. w wysokości 5 000 zł
  • Brak ograniczeń dotyczących narodowości udziałowców

Dowiedz się więcej na temat form prowadzenia działalności w Polsce, opodatkowania i zatrudnienia pracowników.

Przeniesienie firmy z Ukrainy do Polski – jak możemy pomóc?

Firmom z Ukrainy, które planują relokację biznesu do Polski zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie tego procesu –  od doradztwa w wyborze optymalnej formy  prowadzenia działalności i opodatkowania, przez załatwienie formalności związanych z założeniem spółki, aż po zatrudnienie pracowników i bieżącą obsługę procesów biznesowych.

Założenie działalności w Polsce przez firmę z Ukrainy – zakres wsparcia

 • Pomoc przy rejestracji zatrudnienia pracownika z Ukrainy.
 • Doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia biznesu
 • Doradztwo w wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • Otwarcie firmy lub oddziału
 • Rejestracja do celów podatkowych
 • Otwarcie rachunku bankowego
 • Założenie podpisu elektronicznego
 • Rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjantów Rzeczywistych (CRBR)

 Rozpoczęcie działalności w Polsce – zakres wsparcia:

 • Zatrudnienie pracowników – przygotowanie umów o pracę / kontraktów o współpracę
 • Zgłoszenie firmy oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego
 • Obsługa księgowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Obsługa kadr i płac
 • Sekretariat korporacyjny
 • Zapewnienie zgodność z przepisami (Compliance)
 • Zapewnienie zgodności z RODO

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa