Obsługa zatrudnienia cudzoziemców

Obsługa prawna cudzoziemców – usługa dla firm

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców z Unii Europejskiej i spoza UE. Pomagamy w spełnieniu wszystkich procedur związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy przez cudzoziemców. Zajmujemy się także wsparciem w procedurze umożliwiającej pobyt ich rodzin w Polsce.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce – zakres usługi

Kancelaria TGC Corporate Lawyers pomaga pracodawcom w uzyskaniu zezwoleń na pracę w  Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce dla nich i ich rodzin. Zapewniamy wszelką pomoc i dbamy by nasi klienci nie ponosili negatywnych konsekwencji nielegalnego wykonywania pracy. Zainteresowanym klientom oferujemy zastąpienie ich przed organami administracji w procedurach mających na celu legalizację pobytu na terytorium Polski oraz uzyskanie karty pobytu dla ich pracowników.

Oferujemy Pracodawcom wsparcie w uzyskaniu dokumentów umożliwiających legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce takich jak:

 • zezwolenie na pracę
 • karta pobytu, w tym także:
  • karta stałego pobytu,
  • karta czasowego pobytu,
  • karta rezydenta długoterminowego UE,
  • niebieska karta UE.

Oferujemy również wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

W ramach poszczególnych usług zapewniamy pełną obsługę każdego z etapów procedury legalizacji pobytu w Polsce i uzyskania pozwolenia na pracę dla cudzoziemca, w tym między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt,
 • uzyskanie kart pobytu, w tym także karty stałego pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty UE,
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwolenia o pracę,
 • prowadzenie spraw dotyczących uzyskania zaproszenia,
 • uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy,
 • uzyskanie rejestracji pobytu oraz kart pobytu członka rodziny obywatela UE, również kart stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin,
 • prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt lub/i zezwolenia na pracę, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa,
 • kontaktowanie się z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi,
 • złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane,
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców,
 • pomoc prawną odnośnie wymaganej dokumentacji oraz bieżące wsparcie w procesie uzyskania zezwolenia na pracę,
 • wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień,
 • współpraca z tłumaczem przysięgłym i notariuszem, jeżeli występuje taka potrzeba,
 • udzielanie porad odnośnie przepisów polskiego prawa imigracyjnego,
 • pomoc w uzyskaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • pomoc w uzyskaniu  numeru PESEL - w tym numeru PESEL dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce,
 • prowadzenie spraw o poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.

Rejestracja obywatela Unii Europejskiej – zakres usługi

Cudzoziemcom z Unii Europejskiej, pomagamy w uzyskaniu:

 • rejestracji pobytu,
 • kart pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • kart stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin.

 

Jakie korzyści zapewnia obsługa cudzoziemców przez kancelarię TGC Corporate Lawyers?

 • Kompleksowa usługa - obsługa cudzoziemców (podobnie, jak wszystkie usługi prawne naszej kancelarii) prowadzona jest zgodnie z najwyższymi standardami jakości, potwierdzonymi m.in. przez certyfikat jakości Lexcel przyznany naszej kancelarii przez brytyjskie stowarzyszenie adwokackie The Law Society.
 • Bezpieczeństwo danych - w TGC Corporate Lawyers dbamy o bezpieczeństwo, co potwierdza międzynarodowy certyfikat zgodności z normą ISO 27001 za wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Doświadczenie i kompetencje - warto nam zaufać, ponieważ mamy szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z prawem, popartą wieloletnim doświadczeniem. W Polsce działamy od blisko 30 lat. Współpracujemy z innymi kancelariami, także zagranicznymi, by skutecznie realizować projekty międzynarodowe.
 • Elastyczność oferty - kancelaria TGC Corporate Lawyers skutecznie dostosowuje się do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów. Wiedza naszych specjalistów jest aktualna, a świadczone przez nich usługi  są w pełni kompleksowe. Pozwala to na elastyczne dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Usługi świadczymy online oraz stacjonarnie w naszych biurach w Polsce.
 • Współpraca z międzynarodowymi firmami -  TGC należy do grupy, której skład wchodzi księgowo-doradcza firma Crowe (członek międzynarodowej sieci Crowe Global) i płacowo-kadrowa firma Contract Administration. Nasza grupa posiada oddziały w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest potwierdzeniem uprawnień do przebywania obcokrajowca na terenie Polski. Cudzoziemiec, który legitymuje się ważną kartą pobytu ma możliwość wielokrotnego przekraczania granicy Polski, a także podróżowania do państw będących w strefie Schengen bez konieczności posiadania wizy.

Rodzaj wydanej karty pobytu, a co za tym idzie, również okres jej ważności jest zależny od podstawy jej wydania. Podstawą o wystąpienie o przyznanie karty pobytu może być:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Karta pobytu stałego wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt stały jest ważna przez 10 lat. Natomiast karta pobytu tymczasowego wydawana jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. W przypadku, gdy zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze, ważność karty jest identyczna z okresem na jaki udzielono zezwolenia na pobyt.

Należy pamiętać, że w przypadku nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu wszczyna i prowadzi komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej.

Czym jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który powinien uzyskać cudzoziemiec chcący legalnie pracować na terenie Polski. Bezpośrednim wnioskodawcą w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę jest pracodawca (polski lub zagraniczny), którym może być firma posiadająca osobowość prawną lub osoba fizyczna. Sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terenie Polski, który nie posiada pozwolenia na pracę, regulowane są zasadniczo przepisami Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769). Zatrudnianie cudzoziemców nieposiadających ważnego zezwolenia na pracę może skutkować koniecznością pokrycia kosztów związanych z jego wydaleniem z kraju.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na zatrudnienie u konkretnego pracodawcy dla konkretnego cudzoziemca, na określony czas oraz stanowisko. W zezwoleniu trzeba określić rodzaj, miejsce, czas wykonywanej pracy oraz wynagrodzenie dla pracownika. Do zmiany któregokolwiek z wcześniej wymienionych warunków zatrudnienia, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Oddziały w Polsce
Warszawa
TGC Corporate Lawyers
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
tel. +48 22 295 3300
fax. +48 22 295 3301
Oddziały w Polsce
Wrocław
TGC Corporate Lawyers
ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław, Polska
tel. +48 71 733 1300
fax. +48 71 733 1301
Oddziały w Polsce
Kraków
TGC Corporate Lawyers
ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków, Polska
tel. +48 12 334 9100
fax. +48 12 334 9101
Oddziały w Polsce
Łódź
TGC Corporate Lawyers
ul. Nawrot 114
90-029 Łódź, Polska
tel. +48 42 671 8560
fax. +48 42 671 8561
Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane, a nasz specjalista niezwłocznie się z Tobą skontaktuje i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

* pola wymagane.
Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.